Komisja ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I/5/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Mirosław Dauksza 0przewodniczący
Marek Leon Kantek członek
Ewa Agnieszka Kasprzak członek
Piotr Olszewski członek
Jerzy Ryszard Pawelski 1 wiceprzewodniczący
Grażyna Teresa Świątczak członek