Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej stała 2018-11-22 I/3/2018
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej stała 2018-11-22 I/4/2018
Komisja ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska stała 2018-11-22 I/5/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-07 III/18/2018
Komisja skarg, wniosków i petycji stała 2018-12-07 III/19/2018