Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Skąpe

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
74 - rozwiń lampa na parkingu przy cmentarzu w Pałcku, zamontowanie kranu przy kościele w Pałcku interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2022-02-14
73 - rozwiń wiele interpelacja Karol Mirosław Dauksza 2022-01-28 2022-02-28
72 - rozwiń doświetlenie ulic w m. Niekarzyn interpelacja Krzysztof Niemyt 2021-12-08 2022-03-08
71 - rozwiń budowa progów zwalniających na drodze powiatowej w m. Niekarzyn interpelacja Krzysztof Niemyt 2021-12-08 2021-12-23
70 - rozwiń zanieczyszczenie brzegów rzeczki Jabłonna interpelacja Krzysztof Niemyt 2021-12-08 2022-01-19
69 - rozwiń budowa chodnika przy drodze powiatowej w Niekarzynie interpelacja Krzysztof Niemyt 2021-12-08 2021-12-21
68 - rozwiń dot. udrożnienia przepływu wody z jeziora Czerniak do kanału Ołobok i dalej do Odry interpelacja Andrzej Kałużny 2021-11-08 2021-11-25
67 - rozwiń przygotowanie dokumenacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w Pałcku interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2021-10-28 2021-11-08
66 - rozwiń wiele interpelacja Karol Mirosław Dauksza 2021-10-05 2021-11-10
65 - rozwiń wybudowanie wysepek spowalniających na drodze powiatowej w Ołoboku interpelacja Andrzej Kałużny 2021-06-17
64 - rozwiń budowa punktów świetlnych przy ulicy Małej w Ołoboku interpelacja Bartosz Daniel Derejczyk 2021-06-16
63 - rozwiń dobudowanie bariery energochłonnej przy drodze wojewódzkiej w Radoszynie interpelacja Karol Mirosław Dauksza 2021-04-30 2021-06-16
62 - rozwiń zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Niekarzyn interpelacja Krzysztof Niemyt 2021-04-23 2021-05-21
61 - rozwiń wyczyszczenie rowu odprowadzającego wodę deszczową z m. Pałck interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2021-04-22 2021-05-10
60 - rozwiń Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej w m. Błonie interpelacja Jerzy Ryszard Pawelski 2021-04-20 2021-05-17
59 - rozwiń Usunięcie gałęzi z poboczy dróg powiatowych interpelacja Jerzy Ryszard Pawelski 2021-04-20
58 - rozwiń wyknanie napraw brukarskich na drodze powiatowej w Pałcku interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2021-03-08
57 - rozwiń zasypanie dziur w poboczu drogi powiatowej Radoszyn-Łąkie interpelacja Karol Mirosław Dauksza 2021-02-05
56 - rozwiń załatanie dziury w nawierzchni drogi powiatowej w Ołoboku interpelacja Bartosz Daniel Derejczyk 2021-02-05
55 - rozwiń dostawienie punktów świetlnych w m. Międzylesie interpelacja Ewa Agnieszka Kasprzak 2021-02-03 2021-02-18
54 - rozwiń zamontowanie radarowego wyświetlacza prędkości na drodze wojewódzkiej w Pałcku interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2021-02-03 2021-04-06
53 - rozwiń konserwacja cieków wodnych Borowianka i Ołobok interpelacja Andrzej Kałużny 2021-01-12 2021-04-30
52 - rozwiń wpisanie do budżetu gminy na 2021 r. zadań w m. Cibórz interpelacja Mariusz Kuźmicz 2020-12-22 2020-12-28
51 - rozwiń zamontowanie progów zwalaniających na drodze wojewódzkiej w m. Pałck interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2020-09-30 2020-10-08
50 - rozwiń remont drogi Skąpe-Cibórz wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej interpelacja Mariusz Kuźmicz 2020-09-25 2020-10-13
49 - rozwiń wycięcie suchych drzew i suchych konarów drzew przy drodze Skąpe-Radoszyn interpelacja Karol Mirosław Dauksza 2020-09-25
48 - rozwiń naprawa odcinka chodnika w m. Ołobok interpelacja Andrzej Kałużny 2020-09-25 2020-09-28
47 - rozwiń naprawa bruku i zamontowanie punktu świetlnego w m. Pałck interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2020-09-14
46 - rozwiń przebudowa drogi gruntowej w m. Łąkie interpelacja Grażyna Świątczak 2020-08-28 2020-09-03
45 - rozwiń umieszczenie znaków drogowych w m. Łąkie interpelacja Grażyna Świątczak 2020-08-28
44 - rozwiń Naprawa dróg gminnych w m. Cibórz interpelacja Mariusz Kuźmicz 2020-08-28 2020-09-10
43 - rozwiń dot. popegeerowskich chlewni w m. Łąkie interpelacja Grażyna Świątczak 2020-03-20
42 - rozwiń interwencji w sprawie czterech psów w m. Cibórz interpelacja Mariusz Kuźmicz 2020-02-26
41 - rozwiń naprawa podestów pomostów okalających obejście tzw. interpelacja Andrzej Kałużny 2020-02-21 2031-11-10
40 - rozwiń prawidłowe oznakowanie kontenerów na odpady interpelacja Mariusz Kuźmicz 2020-02-21 2020-03-12
39 - rozwiń udrożnienie przepływu wody z jeziora Czerniak do kanału Ołobok. interpelacja Andrzej Kałużny 2020-02-21 2020-05-11
38 - rozwiń zamontowanie progu zwalniającego na drodze gminnej interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2020-01-17 2020-01-27
37 - rozwiń Zainstalowanie lampy ulicznej w Pałcku (wylot w kierunku Przetocznicy) interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2019-12-06 2020-01-27
36 - rozwiń Wyrównanie drogi między Niekarzynem a Darnawą interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2019-12-06 2022-06-11
35 - rozwiń Naprawa chodnika przy wejściu do kościoła w Pałcku interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2019-04-11 2019-12-16
34 - rozwiń zmiana warunków przyłącza elektrycznego interpelacja Krzysztof Niemyt 2019-10-21
33 - rozwiń Interpelacje rodziców uczniów zamieszkałych w Radoszynie. interpelacja Karol Mirosław Dauksza 2019-09-27 2019-10-10
32 - rozwiń 1. Wykonanie pomieszczenia dla młodzieży. 2. Rozbiórka remizy i utwardzenie placu. interpelacja Karol Mirosław Dauksza 2019-09-27 2019-11-06
31 - rozwiń Zamontowanie progu zwalniającego na drodze gminnej w m. Pałck interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2019-09-27 2019-10-17
30 - rozwiń Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy sali wiejskiej w Pałcku interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2019-09-27
29 - rozwiń Okresowe przeglądy hydrantów zapytanie Bartosz Daniel Derejczyk 2019-05-08 2019-05-28
28 - rozwiń Zaplanowanie budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego od ul. Wojciechowskiewgo w kierunku ul. Borowskiej w Ołoboku. interpelacja Bartosz Daniel Derejczyk 2019-04-26 2019-06-05
27 - rozwiń Zakup przenośnej kamery na potrzeby utrzymania porządku na obiektach gminnych. interpelacja Karol Mirosław Dauksza 2019-04-26 2019-05-15
26 - rozwiń Rozbiórka budynku po remizie strażackiej w Radoszynie i utwardzenie placu wokół. interpelacja Karol Mirosław Dauksza 2019-04-26 2019-05-14
25 - rozwiń Zabezpieczenie lub rozbiórka budynku przy placu zabaw. interpelacja Karol Mirosław Dauksza 2019-04-26 2019-05-14
24 - rozwiń Dobudowa balustrady energochłonnej przy posesji Nr 28 w m. Radoszyn. interpelacja Karol Mirosław Dauksza 2019-04-26 2019-05-29
23 - rozwiń Zabezpieczenie grożącego zawaleniem ogrodzenia przy budynku po poczcie w Skąpem. interpelacja Wiesław Zawiślak 2019-04-26 2019-05-30
22 - rozwiń Oczyszczenie i naprawa ogrodzenia stawu w Skąpem. interpelacja Wiesław Zawiślak 2019-04-26 2019-05-14
21 - rozwiń Usunięcie korzeni po wyciętych drzewach i uporządkowanie terenu osiedla Cibórz interpelacja Urszula Beata Bronisz 2019-04-26 2019-05-14
20 - rozwiń Wyównanie poboczy drogi powiatowej Węgrzynice-Zawisze interpelacja Jerzy Ryszard Pawelski 2019-04-23 2019-05-24
19 - rozwiń Postawienie lustra drogowego w m. Rokitnica interpelacja Janusz Michał Obuchanicz 2019-04-18 2019-05-24
18 - rozwiń Oczyszczenie cieku wodnego na odcinku Borów - jezioro Czerniak i kanału Ołobok interpelacja Andrzej Kałużny 2019-03-25 2019-04-11
17 - rozwiń Zanieczyszczenie brzegów rzeczki Jabłonna w m. Niekarzyn. interpelacja Krzysztof Niemyt 2019-03-20 2019-04-11
16 - rozwiń Zakup projektora multimedialnego na świetlicę wiejską w Niekarzynie interpelacja Krzysztof Niemyt 2019-03-20 2019-03-27
15 - rozwiń Oczyszczenie cieku wodnego Świebodka interpelacja Wiesław Zawiślak 2019-03-13 2019-04-11
14 - rozwiń Doświetlenie ulic w m. Niekarzyn. interpelacja Krzysztof Niemyt 2019-03-04 2019-03-06
13 - rozwiń Remont odcinka drogi wewnętrznej w m. Niekarzyn. interpelacja Krzysztof Niemyt 2019-03-04 2019-03-19
12 - rozwiń Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w m. Niekarzyn interpelacja Krzysztof Niemyt 2019-03-04 2019-03-12
11 - rozwiń Naprawa pomostu nad jeziorem Czerniak w Ołoboku. interpelacja Andrzej Kałużny 2019-02-26 2019-03-08
10 - rozwiń Przejęcie działki pod budowę remizy OSP w Darnawie. interpelacja Piotr Olszewski 2019-02-07 2019-02-27
9 - rozwiń Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w m. Radoszyn. interpelacja Karol Mirosław Dauksza 2019-01-29 2019-02-15
8 - rozwiń Budowa lampy ulicznej w m. Zawisze. interpelacja Marek Leon Kantek 2019-01-28 2019-02-04
7 - rozwiń Rozwiązanie problemu brzydkiego zapachu z instalacji kanalizacyjnej przy bloku Nr 20 w Ciborzu. interpelacja Mariusz Kuźmicz 2019-01-23 2019-02-12
6 - rozwiń Ustawienie znaku drogowego (zakaz zatrzymywania i postoju) na ul. Wojciechowskiego w Ołoboku oraz wyznaczenie parkingu. interpelacja Andrzej Kałużny 2019-01-16 2019-02-01
5 - rozwiń Położenie nawierzchni asfaltowej oraz budowa chodników (droga powiatowa w m. Pałck) interpelacja Andrzej Krzysztof Stańczak 2019-01-07 2019-01-16
4 - rozwiń Zmina organizacji ruchu w m. Węgrzynice interpelacja Jerzy Ryszard Pawelski 2018-12-31 2019-01-22
3 - rozwiń Zakup agregatu prądotwórczego interpelacja Jerzy Ryszard Pawelski 2018-12-21 2019-01-03
2 - rozwiń Naprawa nawierzchni ulicy Kościelnej w Ołoboku interpelacja Andrzej Kałużny 2018-12-19 2018-12-31
1 - rozwiń remont nawierzchni drogi interpelacja Andrzej Kałużny 2018-12-19