Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

interwencji w sprawie czterech psów w m. Cibórz

Numer: 42, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2020-02-26, data przekazania: 2020-02-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kuźmicz przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: