Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w m. Niekarzyn

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
data wpływu: 2019-03-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Niemyt radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-12