Komisja skarg, wniosków i petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-07 uchwałą nr III/19/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartosz Daniel Derejczyk 0przewodniczący
Jerzy Ryszard Pawelski członek
Tomasz Paweł Roskowiński 1 wiceprzewodniczący