Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I/4/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Mirosław Dauksza członek
Ewa Agnieszka Kasprzak 0przewodniczący
Andrzej Kałużny członek
Mariusz Kuźmicz członek
Tomasz Paweł Roskowiński członek
Andrzej Krzysztof Stańczak członek
Grażyna Teresa Świątczak 1 wiceprzewodniczący