Komisja ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I/3/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Urszula Beata Bronisz 1 wiceprzewodniczący
Bartosz Daniel Derejczyk członek
Andrzej Kałużny 0przewodniczący
Krzysztof Niemyt członek
Janusz Michał Obuchanicz członek
Piotr Olszewski członek
Jerzy Ryszard Pawelski członek
Tomasz Paweł Roskowiński członek
Wiesław Zawiślak członek