Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

konserwacja cieków wodnych Borowianka i Ołobok

Numer: 53, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: PGW Wody Polskie
data wpływu: 2021-01-12, data przekazania: 2021-01-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Kałużny radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: