Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wpisanie do budżetu gminy na 2021 r. zadań w m. Cibórz

Numer: 52, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2020-12-22, data przekazania: 2020-12-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kuźmicz przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-12-28