Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zamontowanie progów zwalaniających na drodze wojewódzkiej w m. Pałck

Numer: 51, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Zarząd Dróg Wojewódzkich
data wpływu: 2020-09-30, data przekazania: 2020-09-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Krzysztof Stańczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-08