Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

remont drogi Skąpe-Cibórz wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starostwo Powiatowe
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kuźmicz przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-13