Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Położenie nawierzchni asfaltowej oraz budowa chodników (droga powiatowa w m. Pałck)

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2019-01-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Krzysztof Stańczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-16