Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

naprawa bruku i zamontowanie punktu świetlnego w m. Pałck

Numer: 47, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2020-09-14, data przekazania: 2020-09-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Krzysztof Stańczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: