Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

przebudowa drogi gruntowej w m. Łąkie

Numer: 46, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2020-08-28, data przekazania: 2020-08-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grażyna Teresa Świątczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-09-03