Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

umieszczenie znaków drogowych w m. Łąkie

Numer: 45, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2020-08-28, data przekazania: 2020-08-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grażyna Teresa Świątczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: