Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

naprawa podestów pomostów okalających obejście tzw.

Numer: 41, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2020-02-21, data przekazania: 2020-02-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Kałużny radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2031-11-10