Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

prawidłowe oznakowanie kontenerów na odpady

Numer: 40, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wojt Gminy Skąpe
data wpływu: 2020-02-21, data przekazania: 2020-02-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kuźmicz przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wojt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-03-12