Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zamontowanie progu zwalniającego na drodze gminnej

Numer: 38, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wojt Gminy Skąpe
data wpływu: 2020-01-17, data przekazania: 2020-01-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Krzysztof Stańczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wojt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-01-27