Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zainstalowanie lampy ulicznej w Pałcku (wylot w kierunku Przetocznicy)

Numer: 37, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2019-12-06, data przekazania: 2019-12-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Krzysztof Stańczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-01-27