Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zmiana warunków przyłącza elektrycznego

Numer: 34, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2019-10-21, data przekazania: 2019-10-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Niemyt radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: