Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje rodziców uczniów zamieszkałych w Radoszynie.

Numer: 33, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2019-09-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Mirosław Dauksza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-10-10