Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zamontowanie progu zwalniającego na drodze gminnej w m. Pałck

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2019-09-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Krzysztof Stańczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-10-17