Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zaplanowanie budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego od ul. Wojciechowskiewgo w kierunku ul. Borowskiej w Ołoboku.

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
data wpływu: 2019-04-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartosz Daniel Derejczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-06-05