Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zakup przenośnej kamery na potrzeby utrzymania porządku na obiektach gminnych.

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2019-04-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Mirosław Dauksza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-05-15