Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Rozbiórka budynku po remizie strażackiej w Radoszynie i utwardzenie placu wokół.

Numer: 26, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: 1. Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2019-04-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Mirosław Dauksza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-05-14