Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dobudowa balustrady energochłonnej przy posesji Nr 28 w m. Radoszyn.

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
data wpływu: 2019-04-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Mirosław Dauksza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-05-29