Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa nawierzchni ulicy Kościelnej w Ołoboku

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2018-12-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Kałużny radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-31