Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oczyszczenie cieku wodnego na odcinku Borów - jezioro Czerniak i kanału Ołobok

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
data wpływu: 2019-03-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Kałużny radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Skąpe, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Zielona Góra

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-11