Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zakup projektora multimedialnego na świetlicę wiejską w Niekarzynie

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2019-03-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Niemyt radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-27