Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont odcinka drogi wewnętrznej w m. Niekarzyn.

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2019-03-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Niemyt radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Skąpe

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-19