Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

remont nawierzchni drogi

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Skąpe
data wpływu: 2018-12-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Kałużny radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: